Skip links

Görüşme Taleb Formu

Ön Görüşme

Başvuru formunda belirttiğiniz kriterler doğrultusunda, projeniz ile ilgili analiz ve ön araştırma ile ilk toplantımızı yapar, talep ve isteklerinizi dinleriz.

Teklif ve Planlama

Ön görüşmede aldığımız bilgiler doğrultusunda sizin sunmak istedikleriniz hedef kitlenize en anlaşılır şekilde sunacak projemizi hazırlar, proje takvimiz ile birlikte teklifimizi sunarız.

Proje Uygulaması

Teklifin onayını takiben; Projenin uygulamasına geçilir, ve takvimde belirttiğimiz zaman içerisinde projeniz bitirilerek teslim edilir.
    Siz Hayal Edin; Biz Planlayıp Geliştirelim.